Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Thực Phẩm Việt Sin

Địa điểm: 1645 Tỉnh lộ 10, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, Hồ Chí Minh

Qui mô công ty: 300 Loại hình hoạt động: Tư nhân