Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nguyễn Đình Hưng Yên

Địa điểm: 80 Chiến Thắng, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

Qui mô công ty: 100 Loại hình hoạt động: Cổ phần

Hiện tại, đơn vị không có tuyển dụng nào, hoặc tuyển dụng đã hết hạn, vui lòng quay lại sau, cảm ơn.

Giới thiệu về công ty

- Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nguyễn Đình Hưng Yên: Chuyên cung cấp dịch vụ giúp việc theo giờ uy tín, chuyên nghiệp.