Sacombank - Chi Nhánh Lĩnh Nam

Địa điểm: 183 Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Qui mô công ty: 20 người Loại hình hoạt động: Cổ phần

Hiện tại, đơn vị không có tuyển dụng nào, hoặc tuyển dụng đã hết hạn, vui lòng quay lại sau, cảm ơn.

Giới thiệu về công ty

- Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín (tên giao dịch: Sacombank) là một ngân hàng thương mại cổ phần của Việt Nam, thành lập vào năm 1991.

- Hiện tại Sacombank kinh doanh trong các lĩnh vực chính sau đây: Huy động vốn, tiếp nhận vốn vay trong nước; cho vay, hùn vốn và liên doanh, làm dịch vụ thanh toán giữa các khách hàng; Huy động vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn của các tổ chức, dân cư dưới các hình thức gửi tiền có kỳ hạn, không kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi, tiếp nhận vốn đầu tư và phát triển của các tổ chức trong nước, vay vốn của các tổ chức tín dụng khác, cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn đối với các tổ chức và cá nhân, chiết khấu các thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá, hùn vốn và liên doanh theo pháp luật; Làm dịch vụ thanh toán giữa các khách hàng; Kinh doanh vàng bạc, ngoại tệ, thanh toán quốc tế; Huy động vốn từ nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong mối quan hệ với nước ngoài khi được Ngân hàng Nhà nước cho phép.

- Ngân hàng Sacombank - Phòng Giao Dịch Lĩnh Nam:

+ Địa chỉ: 183 Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.

+ Số điện thoại: 024.3646.2335 và 024.3646.2336 và 024.6284.0368.

+ Số fax: 024.3646.2337.