Openasia Group

Openasia Group

Địa điểm: 43 Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội

Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn

Hiện tại, đơn vị không có tuyển dụng nào, hoặc tuyển dụng đã hết hạn, vui lòng quay lại sau, cảm ơn.

Giới thiệu về công ty

- VPDD Openasia Group Limited tại Hà Nội.