VietSourcing Human Resources Consulting Corp

VietSourcing Human Resources Consulting Corp

Địa điểm: Số 3 Nguyễn Trãi, Quận 1, Hồ Chí Minh

Qui mô công ty: 10 người Loại hình hoạt động: Cổ phần

Hiện tại, đơn vị không có tuyển dụng nào, hoặc tuyển dụng đã hết hạn, vui lòng quay lại sau, cảm ơn.

Giới thiệu về công ty

- VietSourcing Human Resources Consulting Corp: Công ty tư vấn nhân sự.