Công Ty Cổ Phần Bến Thành Ô Tô

Công Ty Cổ Phần Bến Thành Ô Tô

Địa điểm: 831 Trường Chinh, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Hồ Chí Minh

Loại hình hoạt động: Cổ phần

Việc làm đang đăng tuyển (12)

Vị trí / Chức danh Nơi làm việc Mức lương Ngày đăng
Bảo vệ Hồ Chí Minh Thỏa thuận 13-03-2017
Quản đốc, điều phối Hồ Chí Minh Thỏa thuận 13-03-2017
Tổ trưởng, kỹ thuật viên sơn Hồ Chí Minh Thỏa thuận 13-03-2017
Tổ trưởng, kỹ thuật viên đồng Hồ Chí Minh Thỏa thuận 13-03-2017
Tổ trưởng, kỹ thuật viên máy Hồ Chí Minh Thỏa thuận 13-03-2017
Nhân viên chăm sóc khách hàng Hồ Chí Minh Thỏa thuận 13-03-2017
Kế toán tổng hợp, kế toán thu chi Hồ Chí Minh Thỏa thuận 13-03-2017
Chuyên viên kinh doanh Hồ Chí Minh Thỏa thuận 13-03-2017
Thư ký kinh doanh Hồ Chí Minh Thỏa thuận 13-03-2017
Giám đốc kinh doanh Hồ Chí Minh Thỏa thuận 13-03-2017
Giám đốc dịch vụ Hồ Chí Minh Thỏa thuận 13-03-2017
Cố vấn dịch vụ Hồ Chí Minh Thỏa thuận 13-03-2017

Xem thêm