Ứng viên Kinh nghiệm Lương Nơi làm việc Cập nhật
Nhân viên IT
Đoàn Lâm Hoàng
Học vấn: Trung cấp | Cấp bậc: Nhân viên
3 năm 6-10 triệu Hồ Chí Minh, Tiền Giang 22-10-2017
Chuyên viên IT
Trần Thanh Phú
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
13 năm 15-16 triệu Hồ Chí Minh 20-10-2017
Nhân viên IT mạng, phần cứng máy tính
Nguyễn Quốc Tuấn
Học vấn: Cao đẳng | Cấp bậc: Nhân viên
5 năm 7-9 triệu Đồng Nai 13-09-2017
Nhân viên IT
Đỗ Đình Nhân
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
2 năm 6-8 triệu Hồ Chí Minh 19-07-2017
Nhân viên IT
Vũ Minh Hải
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
10 năm 7-10 triệu Hồ Chí Minh 18-06-2017
Nhân viên IT phần cứng mạng
Hoàng Huy Hùng
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Mới tốt nghiệp
Chưa có Thỏa thuận Bình Định, Gia Lai, Hồ Chí Minh 17-06-2017
Nhân viên viễn thông
Bùi Xuân Mỹ
Học vấn: Cao đẳng | Cấp bậc: Nhân viên
3 năm 6-7 triệu Bình Định 05-06-2017
Nhân viên IT
Nguyễn Đăng Dũng
Học vấn: Cao đẳng | Cấp bậc: Nhân viên
1 năm 5-7 triệu Bình Dương, Hồ Chí Minh, Đồng Nai 19-05-2017
Nhân viên IT
Nguyễn Quốc Hữu
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Mới tốt nghiệp
Chưa có Thỏa thuận Phú Yên 19-04-2017
Nhân Viên IT
Nguyễn Văn Sớm Em
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
4 năm 6-7 triệu Hồ Chí Minh, Đồng Tháp 30-01-2016
Nhân viên IT
Lê Trọng Tú
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
2 năm 7-8 triệu Hồ Chí Minh, Bình Dương 31-03-2015