Sắp xếp:
Ứng viên Kinh nghiệm Lương Nơi làm việc Cập nhật
Tiếp viên hàng không
Đinh Hoàng Vũ
Học vấn: Đại học
1 năm 5-6 triệu Hồ Chí Minh, Saudi arabia 02-02-2015