Ứng viên Kinh nghiệm Lương Nơi làm việc Cập nhật
Kế toán viên, cộng tác viên luật
Lê Thị Kim Hồng
Học vấn: Trung cấp | Cấp bậc: Nhân viên
1 năm 5-6 USD Hồ Chí Minh 24-03-2017
Nhân viên tư vấn
Nguyễn Lê Bá Lộc
Học vấn: Đại học
Chưa có 5-8 triệu Hồ Chí Minh 29-11-2016
Nhân viên Luật
Bùi Van Ha
Học vấn: Đại học
1 năm 4-5 triệu Hồ Chí Minh 21-04-2016
Chuyên viên pháp lý đã qua khóa đào tạo nghiệp vụ luật sư
Võ Thị Kim Huyền
Học vấn: Đại học
2 năm Thỏa thuận Hồ Chí Minh 31-03-2016
Cử nhân luật
Hoàng Thị Hiền
Học vấn: Đại học
1 năm 5-6 triệu Hồ Chí Minh, Đồng Nai 22-03-2016
cử nhân luật
Lê Văn Thạnh
Học vấn: Đại học
Chưa có 5-6 triệu An Giang 21-03-2016
Hồ sơ Luật-Hành chính-Giang vien Luat
Trần Hoài Nhân
Học vấn: Sau đại học
11 năm 5-8 triệu Hồ Chí Minh 28-12-2015
Chuyên viên pháp chế / Luật sư
Mạch Tiểu Mi
Học vấn: Đại học
7 năm 18-20 triệu Hồ Chí Minh 20-11-2015
Chuyên viên Pháp lý
Hoàng Kim Minh Châu
Học vấn: Đại học
5 năm 7-10 triệu Hồ Chí Minh, Bình Dương 18-11-2015
Pháp lý
Mai Thị Cẩm Tiên
Học vấn: Đại học
1 năm 3-5 triệu Hồ Chí Minh 02-10-2015
Cử nhân Luật
Trần Thanh Vinh
Học vấn: Đại học
2 năm 5-8 triệu Hồ Chí Minh, Bình Dương 22-09-2015
Nhân viên ngành Luật
Phan Thị Mỹ Dung
Học vấn: Đại học
1 năm 5-7 triệu Hồ Chí Minh 10-08-2015
chuyên viên pháp chế
Nguyễn Khắc Vinh
Học vấn: Đại học
4 năm 7-12 triệu Hồ Chí Minh 03-08-2015
Nhân viên pháp lý có kinh nghiệm tư vấn
Nguyễn Thị Hằng
Học vấn: Đại học
1 năm 4-8 triệu Hồ Chí Minh 27-07-2015
Nhân viên pháp lý
Lê Thị Kim Yến
Học vấn: Đại học
Chưa có 5-7 triệu Hồ Chí Minh 17-04-2015
chuyên viên pháp lý - đang tập sự luật sư
Mai Thị Ngân
Học vấn: Sau đại học
5 năm 12-15 triệu Hồ Chí Minh 18-03-2015
Nhân viên pháp lý
Huỳnh Văn Hùng
Học vấn: Đại học
8 năm 8-10 triệu Hồ Chí Minh 08-01-2015