Ứng viên Kinh nghiệm Lương Nơi làm việc Cập nhật
Nhân viên photoshop
Trần Duy Thành
Học vấn: Trung cấp | Cấp bậc: Nhân viên
3 năm Hồ Chí Minh 24-05-2017
Designer
Hồ Phương
Học vấn: Khác | Cấp bậc: Sinh viên / Thực tập sinh
3 năm Hồ Chí Minh 27-03-2017
Nhân viên thiết kế đồ họa 2D
Nguyễn Hữu Thành Nhân
Học vấn: Cao đẳng | Cấp bậc: Sinh viên / Thực tập sinh
1 năm Hồ Chí Minh 23-03-2017
Diễn họa 3S
Ngô Quốc Hưng
Học vấn: Trung cấp
1 năm 5-7 triệu Hồ Chí Minh, Algeria 29-08-2016
it
Võ Phương
Học vấn: Cao đẳng
Chưa có 5-6 triệu Hồ Chí Minh 14-09-2015