Ứng viên Kinh nghiệm Lương Nơi làm việc Cập nhật
Hành chính, lễ tân, văn phòng
Lê Thị Diễm
Học vấn: Cao đẳng | Cấp bậc: Nhân viên
Chưa có 5-7 triệu Hồ Chí Minh 16-10-2017
Nhân viên hành chính
Châu Bùi Bích Ngọc
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
2 năm 5-7 triệu Hồ Chí Minh 13-10-2017
Nhân viên văn phòng
Trần Thị Như Thảo
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
3 năm 5-7 triệu Hồ Chí Minh 04-10-2017
Nhân viên xử lý dữ liệu
Đậu Thị Tố Nga
Học vấn: Cao đẳng | Cấp bậc: Quản lý
3 năm 5-7 triệu Hồ Chí Minh 23-09-2017
Nhân viên hành chánh - nhân sự
Phạm Hương
Học vấn: Cao đẳng | Cấp bậc: Nhân viên
5 năm 10-12 triệu Hồ Chí Minh 14-09-2017
Nhân viên hành chính nhân sự
Lê Thị Bình
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
10 năm 7-8 triệu Hồ Chí Minh 13-09-2017
Nhân viên tư vấn
Lâm Phương
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
Chưa có 5-8 triệu Hồ Chí Minh 11-09-2017
Nhân viên hành chính
Vũ Hà
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
5 năm Thỏa thuận Hải Dương 01-09-2017
Nhân viên
Lê Nhân
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
Chưa có Thỏa thuận Hồ Chí Minh 08-08-2017
Giám đốc hành chính
Luyện Thị Ngọc Kim
Học vấn: Sau đại học | Cấp bậc: Giám đốc
19 năm Thỏa thuận Hà Nội 25-07-2017
Nhân viên hành chính nhân sự
Lê Liễu
Học vấn: Cao đẳng | Cấp bậc: Nhân viên
4 năm 6-7 triệu Bình Dương 25-07-2017
Nhân viên văn phòng
Vũ Thị Thắm
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
5 năm 6-10 triệu Hồ Chí Minh 24-07-2017
Nhân viên hành chính nhân sự
Nguyễn Quỳnh Quí
Học vấn: Cao đẳng | Cấp bậc: Nhân viên
Chưa có 7-10 triệu Hồ Chí Minh 14-07-2017
Nhân viên hành chính nhân sự
Nguyễn Quỳnh Quí
Học vấn: Cao đẳng | Cấp bậc: Nhân viên
1 năm 7-10 triệu Hồ Chí Minh 13-07-2017
Nhân viên văn phòng
Trần Nhung
Học vấn: Trung học | Cấp bậc: Nhân viên
1 năm 6-7 triệu Hồ Chí Minh 06-07-2017
Nhân viên văn phòng
Võ Thị Mỹ Châu
Học vấn: Cao đẳng | Cấp bậc: Nhân viên
2 năm 8-10 triệu Hồ Chí Minh 21-06-2017
Nhân viên hành chính - văn phòng
Đào Thị Kiều Thành
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
4 năm 1-2 triệu Bình Phước 20-06-2017
Nhân viên văn phòng
Nguyễn Ngọc Ánh
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
1 năm 5-7 triệu Bà Rịa Vũng Tàu, Hồ Chí Minh 17-06-2017
Nhân viên hành chính nhân sự
Nguyễn Thị Hoàng Ni
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Mới tốt nghiệp
Chưa có 4-6 triệu Hồ Chí Minh 15-06-2017
Nhân viên hành chính
Đỗ Thị Bích Huyền
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
1 năm 5-6 triệu Bình Định, Hồ Chí Minh 15-06-2017
Nhân viên hành chính
Gấm Nguyễn
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
Chưa có Thỏa thuận Hà Nội 11-06-2017
Nhân viên hành chính văn phòng
Nguyễn Thị Nga
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
3 năm 7-8 triệu Hồ Chí Minh 09-06-2017
Nhân viên văn phòng
Nguyễn Ngọc Thủy Tiên
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
4 năm 5-6 triệu Hồ Chí Minh 09-06-2017
Nhân viên văn phòng
Đoàn Nguyễn Ngọc Long
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
1 năm 4-6 triệu Hồ Chí Minh, United states of america 07-06-2017
Nhân viên văn phòng
Thảo Nguyên
Học vấn: Cao đẳng | Cấp bậc: Nhân viên
Chưa có 6-7 triệu Bình Dương 17-05-2017
Nhân viên
Trương Thủy
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
1 năm 7-8 triệu Hồ Chí Minh 15-05-2017
Nhân viên hành chánh
Trần Thị Kim Nhung
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
Chưa có Thỏa thuận Hồ Chí Minh 08-05-2017
Nhân viên hành chính văn phòng/ tư vấn/ nhân sự
Vũ Thị Bích Ngọc
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Mới tốt nghiệp
Chưa có 4-7 triệu Hồ Chí Minh 03-05-2017
Nhân viên văn phòng/ Lễ tân/ Nhân viên hành chánh nhân sự
Trần Thủy
Học vấn: Cao đẳng | Cấp bậc: Nhân viên
4 năm 5-10 triệu Bình Dương, Huế 03-05-2017
Nhân viên văn phòng
Trần Thị Xuân Trang
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
Chưa có 1-4 triệu Cần Thơ 03-05-2017