Ứng viên Kinh nghiệm Lương Nơi làm việc Cập nhật
nhan vien
Nguyễn Lâm Toàn
Học vấn: Trung học
Chưa có 4-6 triệu Hồ Chí Minh 01-10-2016
Nhân viên Thu Mua có kinh nghiệm 1 năm
Châu Thành Nghĩa
Học vấn: Cao đẳng
1 năm 4-6 triệu Hồ Chí Minh, Australia 14-06-2016
Quản lý cửa hàng ,hiểu biết về Yến Sào
Võ Minh Tâm
Học vấn: Trung học
6 năm 5-6 triệu Hồ Chí Minh 02-03-2016
Quản lý thu mua hơn 3 năm kinh nghiệm lĩnh vực siêu thị
Võ Bá Tuấn
Học vấn: Đại học
4 năm 9-15 triệu Hồ Chí Minh 10-12-2015
Thu mua tổng hợp
Dương Nhật Quang
Học vấn: Đại học
1 năm 5-6 triệu Hồ Chí Minh, Đồng Tháp 15-10-2015
Nhân viên bán hàng
Lê Thị Bích Phượng
Học vấn: Cao đẳng
Chưa có Thỏa thuận Hồ Chí Minh 24-07-2015