Ứng viên Kinh nghiệm Lương Nơi làm việc Cập nhật
Nhân viên kế toán, kế hoạch, thống kê
Nguyễn Xuya
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
7 năm 7-8 triệu Bình Dương 18-10-2017
Nhân viên kế toán
Nguyễn Thị Thanh Trúc
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
7 năm 7-8 triệu Hồ Chí Minh 13-10-2017
Thực tập kế toán/ Kế toán học việc
Mai Thủy
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
Chưa có Thỏa thuận Hồ Chí Minh 12-10-2017
Nhân viên kế toán
Lã Huyền Trang
Học vấn: Cao đẳng | Cấp bậc: Nhân viên
1 năm 4-5 triệu Hồ Chí Minh 10-10-2017
Kế toán tổng hợp thành thạo phần mềm misa
Trần Thị Mộng Trinh
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
14 năm 10-10 triệu Hồ Chí Minh 08-10-2017
Kế toán kho
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Học vấn: Cao đẳng | Cấp bậc: Nhân viên
1 năm 5-7 triệu Hồ Chí Minh 06-10-2017
Nhân viên kế toán
Lê Mai Hằng
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
1 năm 4-6 triệu Đà Nẵng 03-10-2017
Kế toán viên
Đinh Lua
Học vấn: Cao đẳng | Cấp bậc: Nhân viên
5 năm 4-8 triệu Đà Nẵng 02-10-2017
Kế toán tổng hợp
Hồng Loan
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
9 năm 9-10 triệu Hồ Chí Minh 02-10-2017
Kế toán tổng hợp
Nguyễn Hóa
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
8 năm Thỏa thuận Hồ Chí Minh 01-10-2017
Nhân viên kế toán
Nguyễn Thị Hồng Thơm
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
1 năm 4-7 triệu Đà Nẵng 01-10-2017
Kế toán trưởng
Lê Quý Tân
Học vấn: Cao đẳng | Cấp bậc: Quản lý
8 năm 15-16 triệu Hồ Chí Minh 28-09-2017
Kế toán viên
Đỗ Thị Hoàng Oanh
Học vấn: Trung cấp | Cấp bậc: Nhân viên
1 năm 5-7 triệu Hồ Chí Minh 26-09-2017
Nhân viên kế toán
Danh Văn Tặng
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
1 năm 5-8 triệu Hồ Chí Minh 24-09-2017
Kế toán viên
Trần Ngọc Trang
Học vấn: Trung cấp | Cấp bậc: Nhân viên
Chưa có Thỏa thuận Hồ Chí Minh 22-09-2017
Thực tập sinh kế toán
Ngũ Huệ Ý
Học vấn: Cao đẳng | Cấp bậc: Sinh viên / Thực tập sinh
Chưa có Thỏa thuận Hồ Chí Minh 21-09-2017
Nhân viên kế toán
Lê Thị Kim Thoa
Học vấn: Cao đẳng | Cấp bậc: Nhân viên
2 năm 5-7 triệu Hồ Chí Minh 18-09-2017
Kế toán/ Tư vấn chăm sóc khác hàng/ Xuất nhập khẩu
Quách Diễm Quách Thị
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
5 năm Thỏa thuận Hồ Chí Minh 18-09-2017
Thực tập sinh kế toán
Phan Thị Ngọc Ẩn
Học vấn: Không bằng cấp | Cấp bậc: Sinh viên / Thực tập sinh
Chưa có Thỏa thuận Hải Phòng, Hồ Chí Minh 08-09-2017
Thực tập kế toán
Chạc Hồng Kim Linh
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Sinh viên / Thực tập sinh
Chưa có Thỏa thuận Hồ Chí Minh 07-09-2017
Kế toán tổng hợp
Đặng Thị Minh Châm
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Quản lý
10 năm 8-15 triệu Hà Nội 02-09-2017
Chief accountant
Nguyễn Thị Thái Hiền
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Quản lý
12 năm Thỏa thuận Bình Dương, Hồ Chí Minh, Đồng Nai 31-08-2017
Thực tập kế toán
Nguyễn Thị Thúy Diễm
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Sinh viên / Thực tập sinh
Chưa có Thỏa thuận Hồ Chí Minh 30-08-2017
Kế toán trưởng
Cao Sơn
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát
4 năm 15-20 triệu Hồ Chí Minh 30-08-2017
Nhân viên kế toán
Nguyễn Thị Hẹn
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
3 năm 7-8 triệu Hồ Chí Minh 30-08-2017
Kế toán tổng hợp
Vũ Thị Bích Ngọc
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát
13 năm 12-15 triệu Hà Nội 28-08-2017
Nhân viên kế toán
Huỳnh Ngọc Hằng
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
9 năm 8-10 triệu Hồ Chí Minh 27-08-2017
Kế toán tổng hợp/ Phiên dịch viên
Nguyễn Hồng Nhung
Học vấn: Cao đẳng | Cấp bậc: Nhân viên
4 năm Thỏa thuận Lâm Đồng 23-08-2017
Nhân viên kế toán
Phạm Thị Bích
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
1 năm 5-6 triệu Hồ Chí Minh 21-08-2017
Kế toán trưởng biết tiếng Trung
Đào Thu Hiền
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát
12 năm 15-25 triệu Hồ Chí Minh 04-08-2017