Ứng viên Kinh nghiệm Lương Nơi làm việc Cập nhật
Bác sĩ tạo hình, thẩm mỹ
Trương Quốc Cường
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
4 năm Thỏa thuận Hồ Chí Minh 19-10-2017
Bác sĩ nhi khoa
Ngô Nhi
Học vấn: Sau đại học | Cấp bậc: Nhân viên
7 năm 20-30 triệu Hồ Chí Minh 18-10-2017
Bác sĩ đa khoa
Nguyễn Thị Hoa
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Mới tốt nghiệp
Chưa có Thỏa thuận Hồ Chí Minh 18-10-2017
Bác sĩ đa khoa, da liễu
Nguyễn Thị Gấm
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
1 năm 10-15 triệu Hồ Chí Minh 17-10-2017
Bác sĩ da liễu
Trương Hoàng Anh Thư
Học vấn: Sau đại học | Cấp bậc: Nhân viên
4 năm Thỏa thuận Hồ Chí Minh 17-10-2017
Bác sĩ da liễu
Cao Thị Bích Chi
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
20 năm 30-35 triệu Hồ Chí Minh 17-10-2017
Cử nhân xét nghiệm
Nguyễn Thị Châu
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
Chưa có Thỏa thuận Hồ Chí Minh 15-10-2017
Cử nhân xét nghiệm
Nguyễn Anh Thư
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Mới tốt nghiệp
Chưa có 3-4 triệu Hồ Chí Minh 15-10-2017
Nhân viên y tế
Ngọ Thị Nhung
Học vấn: Trung cấp | Cấp bậc: Nhân viên
8 năm 8-10 triệu Bình Dương, Đồng Nai 13-10-2017
Bác sĩ thẩm mỹ
Nguyễn Quang Hòa
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
3 năm Thỏa thuận Hồ Chí Minh 12-10-2017
Dược sỹ đại học
Nguyễn Văn Thánh
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Mới tốt nghiệp
Chưa có 5-7 triệu Hồ Chí Minh 11-10-2017
Lễ tân
Trần Thị Châu Ngân
Học vấn: Cao đẳng | Cấp bậc: Nhân viên
1 năm 5-8 triệu Hồ Chí Minh 11-10-2017
Nhân viên
Nguyễn Thị Ngọc Thanh
Học vấn: Sau đại học | Cấp bậc: Nhân viên
15 năm 25-35 triệu Hồ Chí Minh 08-10-2017
Nhân viên dược
Nguyễn Phước Minh Ngọc
Học vấn: Trung cấp | Cấp bậc: Nhân viên
4 năm 3-5 triệu Huế 06-10-2017
Kỹ thuật viên vật lý trị liệu
Lê Thị Châu Luân
Học vấn: Trung học | Cấp bậc: Nhân viên
7 năm 5-6 triệu Hồ Chí Minh 05-10-2017
Nhân viên
Hoàng Văn Hạnh
Học vấn: Trung cấp | Cấp bậc: Nhân viên
7 năm Thỏa thuận Hà Nội 04-10-2017
Bác sĩ sản phụ khoa
Phạm Qui Thông
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
4 năm Thỏa thuận Bình Dương, Hồ Chí Minh 04-10-2017
Kỹ thuật viên xét nghiệm
Nguyễn Đình Quân
Học vấn: Cao đẳng | Cấp bậc: Nhân viên
2 năm 7-9 triệu Bình Dương, Bình Định, Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng 03-10-2017
Kỹ thuật viên gây mê hồi sức
Âu Thị Tuyết Nhung
Học vấn: Cao đẳng | Cấp bậc: Nhân viên
1 năm 5-7 triệu Hồ Chí Minh, Đà Nẵng 02-10-2017
Dược sĩ đại học
Trần Thị Linh Xuân
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
Chưa có 7-10 triệu Hồ Chí Minh, Tiền Giang 01-10-2017
Dược sĩ
Ngọc Lê
Học vấn: Cao đẳng | Cấp bậc: Nhân viên
1 năm 3-4 triệu Đà Nẵng 28-09-2017
Dược sĩ/ Trình dược viên/ Nhân viên marketing
Nguyễn Thị Thu Hiền
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
Chưa có Thỏa thuận Hồ Chí Minh 27-09-2017
Nhân viên kiểm nghiệm, thủ kho
Ôn Nguyễn Thảo Lam
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Mới tốt nghiệp
Chưa có 7-15 triệu Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Vĩnh Long 27-09-2017
Kỹ thuật viên xét nghiệm
Võ Thị Tình
Học vấn: Trung cấp | Cấp bậc: Nhân viên
4 năm 6-10 triệu Hồ Chí Minh 26-09-2017
Kỹ thuật viên xét nghiệm
Nguyễn Thị Thành
Học vấn: Cao đẳng | Cấp bậc: Nhân viên
3 năm Thỏa thuận Bình Dương, Hồ Chí Minh 24-09-2017
Dược sĩ đại học
Võ Thị Mộng Hiếu
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Mới tốt nghiệp
Chưa có Thỏa thuận Hồ Chí Minh 24-09-2017
Nhân viên bán thuốc
Phan Thị Hồng Chinh
Học vấn: Cao đẳng | Cấp bậc: Nhân viên
1 năm Thỏa thuận Bình Dương 24-09-2017
Dược sĩ đại học
Trần Thái Nhựt
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Mới tốt nghiệp
Chưa có 3-4 triệu Hồ Chí Minh 24-09-2017
Nhân viên xét nghiệm
Nguyễn Hoàng Vân
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
Chưa có 3-5 triệu Hồ Chí Minh 22-09-2017
Dược sĩ đại học
Hồ Thị Mỹ Lương
Học vấn: Đại học | Cấp bậc: Nhân viên
Chưa có 7-9 triệu Bình Dương, Hồ Chí Minh 19-09-2017