Ứng viên Kinh nghiệm Lương Nơi làm việc Cập nhật
Báo chí - Truyền thông
Linh Thái
Học vấn: Cao đẳng | Cấp bậc: Nhân viên
Chưa có Thỏa thuận Hồ Chí Minh 01-06-2017
Nghề Tự Do
Lâm Trịnh Hồng Tiểu Loan
Học vấn: Khác
Chưa có 5-8 triệu Hồ Chí Minh 05-12-2016
Biên tập viên
Nguyễn Minh Tuấn
Học vấn: Đại học
8 năm 5-8 triệu Hồ Chí Minh 05-09-2015
Biên tập chương trình truyền hình
Nguyễn Thị Lệ Minh
Học vấn: Trung cấp
4 năm Thỏa thuận Hồ Chí Minh 03-08-2015
Biên kịch, Biên tập truyền hình có kinh nghiệm
Đinh Trần Bích Ngân
Học vấn: Đại học
2 năm Thỏa thuận Hồ Chí Minh 24-06-2015
Biên tập viên truyền hình
Đặng Thị Phương Quỳnh
Học vấn: Đại học
5 năm 7-9 triệu Hồ Chí Minh 14-04-2015
Nhân viên Nhân sự
Lê Vũ Anh Đào
Học vấn: Đại học
Chưa có 4-5 triệu Hồ Chí Minh 15-01-2015