Viet Asia Foods Company

Địa điểm: 605 An Phúc Building, Đường 15, Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

Qui mô công ty: 30-40 Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn

Giới thiệu về công ty

- Viet Asia Foods Company (VAFCO) is a highly regarded Vietnam exporter. We provide various first quality frozen seafood and agri products to importers both large and small.