Vienmaytinh.com

Địa điểm: 117 Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn

Giới thiệu về công ty

- Là công ty chuyên sửa chữa các thiết bị công nghệ Laptop, Smarphone - Table.