Vestal Shipping Company

Vestal Shipping Company

Địa điểm: 157 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Qui mô công ty: 100 người Loại hình hoạt động: Tư nhân

Hiện tại, đơn vị không có tuyển dụng nào, hoặc tuyển dụng đã hết hạn, vui lòng quay lại sau, cảm ơn.

Giới thiệu về công ty

- Vestal shipping, the Vietnamese company, is one of the leading and most trusted NVOCC, Consolidator and Freight forwarder. We own trucks and warehouse and 8 offices throughout Vietnam, and 4 international offices in Oman, India, UAE and Cambodia, that makes us more competitive than other local providers.

Thông điệp từ Vestal Shipping Company

- Slogan: Your preferred freight partner.

- Value: Transport at the RIGHT PLACE at the RIGHT TIME in the RIGHT QUANTITY at the RIGHT COST.

- Mission: To become the world’s preferred logistics company.