Văn Phòng Thông Tin Việc Làm Khu Công Nghệ Cao TP.HCM

Văn Phòng Thông Tin Việc Làm Khu Công Nghệ Cao TP.HCM

Địa điểm: 47/1 Đường 120, Phường Tân Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh

Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn

Giới thiệu về công ty

- Văn Phòng Thông Tin Việc Làm Khu Công Nghệ Cao TP.HCM: Cung cấp thông tin việc làm của các doanh nghiệp trong và ngoài Khu công nghệ cao TP.HCM.

- Tư vấn giới thiệu việc làm miễn phí cho người lao động.

- Tuyển dụng, cung ứng lao động theo yều cầu.