Văn Phòng Công Chứng Lê Thị Thanh

Địa điểm: Ấp 1, Xã Nhị Thành, Huyện Thủ Thừa, Long An

Loại hình hoạt động: Nhà nước

Hiện tại, đơn vị không có tuyển dụng nào, hoặc tuyển dụng đã hết hạn, vui lòng quay lại sau, cảm ơn.

Giới thiệu về công ty

- Văn Phòng Công Chứng Lê Thị Thanh: Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật.

- Liên hệ: 0983.894.597 (Lê Thị Thanh), hoặc email: vpcc.lethithanh@gmail.com.