Truyền Hình Cáp Việt Nam

Truyền Hình Cáp Việt Nam

Địa điểm: Đống Đa, Hà Nội

Qui mô công ty: 200 - 500 Loại hình hoạt động: Cổ phần

Giới thiệu về công ty

- Tổng Công ty Truyền hình Cápb Việt Nam (VTV) Làm một đơn vị hoạt đồng trong lĩnh vực tryền thông tryền hình với nhiều dịch vụ tối ưu đem lại cho khách hàng nhiều sự trải nghiệm về thông tin, giải trí, văn hóa xã hội, internet... - Để áp ứng với sự phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, chúng tôi rất cần những ứng viên ưu tú về đầu quân làm việc tại Tổng công ty.