Trường Ngoại Khóa Tomato

Địa điểm: 329/5-7 Nguyễn Trọng Tuyển, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Qui mô công ty: 20 - 30 người Loại hình hoạt động: Cổ phần

Giới thiệu về công ty

- TOMATO Children`s Home là một trường ngoại khóa dành cho trẻ em. Hoạt động của TOMATO có thể được tóm tắt ngắn gọn là nhằm bổ khuyết cho các em những gì quan trọng nhưng chưa được trang bị đầy đủ ở môi trường học tập chính khóa cũng như ở gia đình hiện nay. Đó là những gì các em cần biết để làm chủ bản thân, làm chủ việc học, làm chủ tương lai. Đó còn là những gì mà các em cần có để làm giàu cho đời sống tâm hồn tình cảm của mình, trở thành những con người hiếu thảo, biết sẻ chia, biết yêu thương.