Trung Tâm Dịch Vụ Việc Làm Và Hỗ Trợ Doanh Nghiệp

Địa điểm: Đường số 12, KCX Linh Trung I, Q.Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Qui mô công ty: 16 Loại hình hoạt động: Nhà nước

Giới thiệu về công ty

- Trung Tâm Dịch Vụ Việc Làm Và Hỗ Trợ Doanh Nghiệp: Trung tâm cung cấp các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp.