Tổng Công Ty Truyền Hình Cáp Việt Nam

Tổng Công Ty Truyền Hình Cáp Việt Nam

Địa điểm: 122 đường số 55, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Qui mô công ty: 500 Loại hình hoạt động: Cổ phần

Giới thiệu về công ty

- Đài Truyền Hình Việt Nam - Tổng Công Ty Truyền Hình Cáp Việt Nam. VTVcab Truyền hình cáp Việt Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền với 100% vốn sở hữu của Đài Truyền Hình Việt Nam, cung cấp các dịch vụ truyền hình kỹ thuật số HD - dịch vụ internet băng rộng.