Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Và Sáng Tạo

Địa điểm: D2 - D6 đường Thất Sơn, P.15, Q.10, Hồ Chí Minh

Loại hình hoạt động: Nhà nước

Giới thiệu về công ty

- Tạp chí Sở Hữu Trí Tuệ & Sáng Tạo thuộc Trung Ương hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam. Tờ báo luôn đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, bảo vệ thương hiệu.

- Luôn thông tin các chủ trương chính sách mới nhất của Nhà nước về phát triển sáng chế, gút mắc trong tranh chấp về quyền bảo hộ chất sám, tư vấn phát triển thương hiệu...