Seacorin Representative Office

Seacorin Representative Office

Địa điểm: 534/4 Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Qui mô công ty: 25-50 Loại hình hoạt động: 100% vốn nước ngoài

Giới thiệu về công ty

- Seacorin is a 100% Belgium based company specializing in export and import frozen seafood around the world. We have our own representative offices in India, Bangladesh and Vietnam.