Prudential Finance

Địa điểm: 37 Tôn Đức Thắng, Q.1, Hồ Chí Minh

Qui mô công ty: 1.500 - 2000 Loại hình hoạt động: 100% vốn nước ngoài

Giới thiệu về công ty

- Ngân hàng bán lẻ, cho vay tiêu dùng cá nhân, đầu tư tài chính.