Phòng Khám Sản Phụ Khoa Ngô Thị Trinh

Địa điểm: 39/28/12 Dạ Nam, Phường 2, Quận 8, Hồ Chí Minh

Qui mô công ty: 5 Loại hình hoạt động: Tư nhân

Giới thiệu về công ty

- Phòng Khám Sản Phụ Khoa Ngô Thị Trinh: Phòng khám chuyên sản phụ khoa.