Openasia Group

Openasia Group

Địa điểm: 43 Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội

Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn

Giới thiệu về công ty

- VPDD Openasia Group Limited tại Hà Nội.