Nhà Thuốc Minh Trí

Địa điểm: 01 Nguyễn Chánh, Quảng Ngãi

Loại hình hoạt động: Tư nhân

Giới thiệu về công ty

- Nhà Thuốc Minh Trí: Nhà phân phối dược phẩm, thực phẩm chức năng.