Namy

Địa điểm: Cầu Giấy, Hà Nội

Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn

Giới thiệu về công ty

- Namy: Công ty chuyên về các lĩnh vực dịch vụ bao gồm nhà hàng.