Namgas JSC

Địa điểm: TPHCM, Hồ Chí Minh

Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn

Giới thiệu về công ty

- Namgas JSC: Human resource consulting.