Mầm Non Tư Thục Quỳnh Tiên

Địa điểm: 10 Đỗ Nhuận, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Qui mô công ty: 8 Loại hình hoạt động: Tư nhân

Giới thiệu về công ty

- Mầm Non Tư Thục Quỳnh Tiên: Nuôi dạy trẻ. Thành lập từ năm 1995, xây dựng mới 1998.