KMS Technology

Địa điểm: 123 Cộng Hòa, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Qui mô công ty: 100-499 Loại hình hoạt động: 100% vốn nước ngoài

Giới thiệu về công ty

- KMS is a global IT service company built from the ground up by industry veterans to accomplish one goal: Increase our client's shareholder value.