Khang Gia Binh Group

Địa điểm: 193 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Qui mô công ty: 500 Loại hình hoạt động: Cổ phần

Giới thiệu về công ty

- Khang Gia Binh Group: 193 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TPHCM.