Khách Sạn Pastel Inn Saigon

Địa điểm: Số 99 Pasteur, P. Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Loại hình hoạt động: Liên doanh

Giới thiệu về công ty

- Khách Sạn Pastel Inn Saigon: Số 99 Pasteur, P. Bến Nghé, Quận 1, TPHCM.