Khách Sạn Equatorial TP.HCM

Địa điểm: 242 Trần Bình Trọng, Hồ Chí Minh

Loại hình hoạt động: Liên doanh

Giới thiệu về công ty

- Khách Sạn Equatorial TP.HCM: Sở hữu và điều hành khách sạn 5 sao.