iSchool Sóc Trăng

Địa điểm: 19 Tôn Đức Thắng, Phường 6, TP. Sóc Trăng, Sóc Trăng

Qui mô công ty: 50 Loại hình hoạt động: Nhà nước

Giới thiệu về công ty

- iSchool Sóc Trăng: Thành viên của hệ thống trường Hội nhập quốc tế iSchool.