Hair Holic

Địa điểm: Garden court 1, Tôn Dật Tiên, Quận 7, Hồ Chí Minh

Qui mô công ty: 5 Loại hình hoạt động: Tư nhân

Giới thiệu về công ty

- Hair Holic: Salon tóc.