Game 177 Triều Khúc

Địa điểm: 177 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội

Loại hình hoạt động: Tư nhân

Giới thiệu về công ty

- Game 177 Triều Khúc: Quán Game.