Doanh Nghiệp Tư Nhân Tuấn Phương

Địa điểm: 58 Cô Bắc, Đà Nẵng

Qui mô công ty: 20 Loại hình hoạt động: Tư nhân

Giới thiệu về công ty

- Doanh Nghiệp Tư Nhân Tuấn Phương: Ngành nghề mua bán và trao đổi vật tư inox.

- Mặt hàng: ống, vê, đặc, dây cuộn, tấm...