Da Vinci Academy

Địa điểm: Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Qui mô công ty: 10-20 Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn

Giới thiệu về công ty

- Da Vinci Academy là đơn vị tiên phong đào tạo các nhà đầu tư cá nhân theo các tiêu chuẩn phân tích của thế giới. Thay vì phải đi tham gia các khóa đào tạo đắt đỏ ở nước ngoài, giờ đây nhà đầu tư Việt Nam đã có thể tiếp cận các kiến thức đầu tư của thế giới với một mức giá trong khả năng chi trả ngay tại Việt Nam.