Cty TNHH Xây Dựng Cơ Khí Môi Trường Hoàng Hà

Địa điểm: 217/11/18 Bùi Đình Túy, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Qui mô công ty: 15 Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn

Giới thiệu về công ty

- Cty TNHH Xây Dựng Cơ Khí Môi Trường Hoàng Hà: Công ty thành lập vào năm 2017.

- Ngành nghề: Xử lý nước cấp, nước thải; Tư vấn Môi trường; Thi công hệ thống cấp thoát nước; Thi công nhà tiền chế, nhà xưởng.