Cty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Meinhardt - Việt Nam

Cty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Meinhardt - Việt Nam

Địa điểm: 23-25 Trần Nhật Duật, P. Tân Định, Q.1, Hồ Chí Minh

Loại hình hoạt động: 100% vốn nước ngoài

Giới thiệu về công ty

- Cty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Meinhardt (Việt Nam) là công ty 100% vốn nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực Tư vấn Thiết kế, Quản lý dự án và Giám sát thi công tại Việt Nam.