Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Vạn Tia Sáng

Địa điểm: Số 02, Ấp Duyên Lãng, Nhân Nghĩa, Cẩm Mỹ, Đồng Nai

Qui mô công ty: 100 Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn

Giới thiệu về công ty

- Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Vạn Tia Sáng: Công ty VATISA chuyên gia công các bộ dây truyền dẫn tín hiệu sử dụng trong các thiết bị điện tử, điện gia dụng của Nhật Bản.