Cty TNHH Ngành Giấy Cát Phú

Địa điểm: D1-2-2, D1-3 KCN Đại Đăng, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn

Giới thiệu về công ty

- Cty TNHH Ngành Giấy Cát Phú: Nhà sản xuất bao bì carton chuyên nghiệp.