Cty TNHH MTV Mediatech Việt Nam

Địa điểm: 157-159 Xuân Hồng, Phường 12, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Qui mô công ty: 10 Loại hình hoạt động: 100% vốn nước ngoài

Giới thiệu về công ty

- Cty TNHH MTV Mediatech Việt Nam: Là công ty có vốn 100% của Nhật Bản, chuyên về lĩnh vực sản xuất và phát triển phần mềm.