Cty TNHH Liên Doanh Nam Phương Textile

Địa điểm: Bình Dương, Bình Dương

Qui mô công ty: Trên 1000 Loại hình hoạt động: 100% vốn nước ngoài

Giới thiệu về công ty

- Công Ty Liên Doanh Nam Phương Textile là công ty liên doanh giữa Tập Đoàn Việt Hương và Tập Đoàn Haputex của Hong Kong. Công ty tọa lạc tại Khu Công Nghiệp Việt Hương 2, Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương và đang trong quá trình xây dựng hoàn thành. - Quy mô của dự án lên đến 120 triệu đô la Mỹ và chuyên về sản xuất gia công sợi, dệt, nhuộm và may mặc.