Cty TNHH In Và Quảng Cáo DVTM Hồng Đức

Địa điểm: 31B Đào Tấn, Hà Nội

Qui mô công ty: 20 Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn

Giới thiệu về công ty

- Cty TNHH In Và Quảng Cáo DVTM Hồng Đức: Công ty in và quảng cáo.