Cty CP Xây Dựng Tổng Hợp Thương Mại Sài Gòn

Địa điểm: 135A Pasteur, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

Loại hình hoạt động: Cổ phần

Giới thiệu về công ty

- Cty CP Xây Dựng Tổng Hợp Thương Mại Sài Gòn: 135A Pasteur, Phường 6, Quận 3, TPHCM.